Nadere info Boekcoöperatie

Waarom overwegen lid te worden?
Er is een aantal redenen om lid te worden:

 1. Je wilt als auteur meer regie en vrijheid in je werk en je voelt je beperkt door de uitgeverijen die je benaderd hebt.
 2. Je wilt delen in het netwerk en het ‘synergie’ effect van samenwerken: Je komt als auteur op de Boekcoop portal te staan, je boeken krijgen automatisch meer PR. Leden zijn onder elkaar doorgaans geneigd elkaar meer te helpen, minder euro’s te vragen, etc. Noot: Onder de leden zijn ook veel mensen die de benodigde capaciteiten voor het produceren van een boek hebben: grafici, opmaakwerk, redactie, promotie, websitebouw, projectbegeleiding, etc.
 3. Direct financieel voordeel: De Boekcoop kent een flexibel margemodel. Dit houdt grofweg in dat indien je zelf en/of samen met het netwerk je boek vormgeeft, dat dan de hele verkoopopbrengst minus 10% aan jou toe kan komen. Levert de Boekcoop diensten voor de vormgeving, dan kan overeengekomen worden dat je marge lager is, bijvoorbeeld 10%  (van de verkoopprijs). Concreet voorbeeld: een boek met de verkoopprijs van 19,95 euro dat via BoekenRoute.nl verkocht wordt, kan een bedrag van 12 euro per verkoop als royalty opleveren (gangbaar is eerder 1 a 2 euro per verkocht boek!). Hoeveel er exact aan royalties uitgekeerd wordt hangt af van diverse factoren zoals welk verkoopkanaal ingezet wordt (BoekenRoute.nl, BOL.com, boekhandel, eigen verkoop), wat de kostprijs van een boek is, etc. En uiteraard of de kosten van de coop ‘in de hand gehouden zijn’ (daar zijn we allemaal bij) . Vraag eventueel naar een jaarrapportage van een eerder jaar om een concreet beeld te krijgen.

Hoe wordt activiteit georganiseerd?
Eigenlijk is de Boekcoop een gezamenlijk uitgeef- en productiebedrijf. Dit houdt in dat er -naast het schrijven van boeken- allerhande activiteiten plaats ‘moeten’ vinden. Deze zijn / worden  zoveel mogelijk geautomatiseerd. Activiteit wordt als volgt vormgegeven:

 1. Zo mogelijk ‘vrijwillige uren’: er zijn in de Boekcoop  mensen actief die hun euro-inkomsten elders hebben, zoals een pensioen, uitkering of andere inkomsten. En de praktijk is dat veel werk gedaan wordt door mensen die -mits in de juiste dosering- dat werk met plezier vrijwillig doen (en dus eigenlijk een donatie doen aan de Boekcoop).
 2. Social trading: een in opkomst zijnde vorm is dat mensen zonder tussenkomst van euro’s (kleine) diensten uitwisselen. Dit is aan leden zelf om vorm te geven. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van uitwissel platforms zoals een diensten uitwisselgroep / vraagbaak op Facebook.
 3. Euro’s: voor activiteiten die niet via bovenstaande wegen vormgegeven kunnen worden kan besloten worden deze middels euro’s ‘gedaan te krijgen’. Als richtlijn geldt een basisinkomen voor de uurtarief-stelling van degene die de activiteit uitvoert.

Door bovenstaande werkwijze is een bedrijf ontstaan dat en heel kosten efficiënt werkt (we delen bijvoorbeeld de kosten van een account bij het Centraal Boekhuis, a grofweg 600 euro per jaar) en een lage kostenstructuur kent. Er zijn voorbeelden van boeken die voor 50 euro tot stand gekomen zijn (en dat zijn dan de kosten van ISBN en een paar proefdrukken via scanlaser.nl).

Boekcoop – Uitgeverij
Een veel gestelde vraag van een aankomend auteur is “hoe het zit met de uitgeverij”. De Boekcoop is ‘koepel’ van een aantal zelfstandige uitgeverijen (deze zijn door de leden ingebracht). De uitgeverijen zijn:

 • Magister (fantasy)
 • Deniesa (boeken over De Nieuwe Samenleving)
 • Artscience
 • Sneeuwstorm (Poëzie en literatuur)
 • Sonia Books (nostalgische jongens e-boeken)

Je kunt als auteur deze uitgeverijen ‘gebruiken’ door je boek bij één van hen onder te brengen. Je kunt er ook voor kiezen om zelf uitgever te worden, of een bestaande uitgever te zoeken. Of je kunt kunt initieel een van de Boekcoop uitgeverijen kiezen, en later (ook) nog via een andere uitgever je boek uitgeven.

Eigen Magazine
De Boekcoop voert een eigen magazine, het ‘OnderstroomBoven Magazine‘. Hierin kunnen leden (maar ook niet-leden) voorpublicaties, beelden, gedichten, etc. delen. Voor leden is het eMagazine gratis. Het magazine is ook via BoekenRoute.nl als fysiek magazine te bestellen (een voorbeeld van PoD, Printing on Demand).

Rechtsvorm
De Boekencoöperatie is in 2013 opgericht en kent als rechtsvorm een ‘Cooperatieve Vereniging UA’. Dit houdt in dat de de organisatie geen particulier bezit is, geen aandeelhouders kent, etc. Op deze manier wordt vorm gegeven aan een ander ‘economisch DNA’: we zien dagelijks om ons heen hoeveel schade ‘eigendom’ gedreven rechtsvormen de maatschappij berokkenen.

Jaarcyclus
De Boekcoop kent de volgende jaarcyclus:

 1. Januari: Verwerken jaarcijfers, maken royaltyvoorstel.
 2. Februari: Algemene Leden Vergadering (ALV). Hierin wordt onder andere het royaltyvoorstel van het jaar ervoor door de leden geaccordeerd (of bijgesteld).
 3. November/december: Her-ijken royalty convenanten.

Lid worden:
Lid worden is heel simpel:

 1. Maak 60 euro (jaar) of 15 (kwartaal) over op : NL93RABO0180579304 t.a.v. BOEKENCOÖPERATIE NEDERLAND U.A. o.v.v. ‘Lidmaatschap’ [NAAM]. Waarbij ‘NAAM’ jouw naam is.
 2. Email je naam naar contact@boekcoop.nl, en geef in die mail eventueel aan waar je mee bezig bent en/of wat je zoekt. Je krijgt dan een antwoord met een vervolgsuggestie.

Indien je praktische vragen hebt, stel die bij voorkeur in de Boekcoop Facebook groep (het kan zijn dat je via de email daar ook naar verwezen wordt). Aan een Frequently Asked Questions document wordt gewerkt.

Bestuur
Kascommissie: Henkus Schumacher
Websitecommissie: Iwanjka Geerdink, Henkus Schumacher
Juridisch bestuur: Ewout Storm van Leeuwen (voorzitter), Iwanjka Geerdink (penningmeester), Hein van Elteren (lid).

Veel lees- en schrijfplezier!

Een coöperatieve vereniging met de focus op auteurs